blog_montes

Nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao

Phương pháp Montessori

  • 0 comments

Montessori được biết đến như một trong những nhà giáo dục hiếm hoi có phương pháp giáo dục đặc biệt có thể vượt qua sự khác biệt về lãnh thổ, thời gian và cả không gian. Phương pháp giáo dục Montessori trở nên nổi tiếng như vậy là do bà đã nghiên cứu dựa trên

Read more